Společenstvo obcí Čertovo břemeno

Společenství obcí Čertovo břemeno vzniklo v roce 1996 a název pochází ze skalního útvarů, který je obklopen několika pověstmi. Je tvořen sedmi obcemi jižní části Středočeského kraje a pěti obcemi severní části Jihočeského kraje. Společenství se snaží o rozvoj toho typického venkovského mikroregionu. Je zde řada přírodních i architektonických zajímavostí.

Územím mikroregionu prochází mezinárodní cykloturistická trasa Praha – Vídeň (http://www.prahawien.greenways.info). V její návaznosti vzniklo v mikroregionu několik značených místních cykloturistikých tras vhodných i pro pěší turistiku a v zimě pro běžkaře.

[Zdroj: http://www.certovo-bremeno.cz]

Jistebnice

Pohled na město Jistebnice

Obec je vzdálená zhruba 2 km od penzionu a nachází se v malebném údolí potoka Cedron. Je tvořena 28 dalšími obcemi. Jedna z nich je Hůrka, v níž se nachází náš penzion. Jistebnicko leží v široké, mírně zvlněné pánvi, jejíž dno je členěno řadou rybníků a potůčků a lesíků, což spolu s podhorskými podmínkami vytváří přirozený charakter krajiny. Severní část je součástí „Přírodního parky Jistebnická vrchovina“. Zde leží i nejvyšší vrchol Čertova břemene Javorová skála (723 m. n. m.). První zmínka o Jistebnici pochází již z roku 1262, kdy byla v držení pánů z Rožmberka. V 15. století za doby husitské odešlo mno jistebnických pánů do nově zaoženého města Tábor, jehož spoluzakladatel byl i husitský hejtman Petr Hromádka z Jistebnice (jeho pamětní deska je umístěna na budově hostince Hvězda na náměstí v Jistebnici). Z této doby pochází i slavný Jistebnický kancionál s prvním záznamem husitské písně „Ktož sú boží bojovníci“. Kancionál nalezl Leopold Katz na místní faře roku 1872 a je dodnes uložen ve sbírkách Národního muzea v Praze. Ručně přemalovaná kopie je k dispozici v Pamětní síni Richarda Laudy v Jistebnici.

Dominanty města – věž kostela sv. Michala Archanděla (původně ze 13. stol) a budova základní školy z roku 1864. Na náměstí se nachází radnice z roku 1555, kde sídlí obecní úřad. Kašna se sochou Jana Nepomuckého z roku 1729 a jednopatrový zámeček z 2. poloviny 16. století.

[Zdroj: http://www.jistebnice.cz]

Borotín

Pohled na Borotín

Patří mezi nejstarší obce Táborska. Ve 14. století je dokladován jako majetek mocného jihočeského rodu Vítkovců. Na skalním ostrohu nad potokem Tismenicí vystavěli majitelé strážní hrad – dnešní zřícenina vodního hradu s názvem „Starý zámek“. Roku 1333 byl Borotín povýšen na městečko. Malebnou atmosféru jihočeské obce podtrhují usedlosti s barokními štíty na borotínském rynku. Na domě čp. 3 je umístěna pamětní deska učitele a hudebního skladatele Jana Evangelisty Kypty (1813 – 1868).

Zřícenina hradu Borotín (zvaného též Starý zámek) – hrad byl založen v 1. polovině 14. století na skalním ostrohu nad potokem Tismenicí. Tento strážní hrad byl postaven na již zmíněné staré zemské stezce. Dnešní zřícenina hradu je volně přístupná. Najdete zde pamětní desku, která připomíná návštěvu Karla Hynka Máchy.

Kamenná Lhota – tato malá osada se nachází 2 km západně od Borotína. Najdete zde zámeček z první poloviny 18. stol., který ve 20. a 30. letech 20. stol. sloužil jako penzion. Pobýval v něm Oskar Nedbal (1874 – 1930) a skládal zde operetu Polská krev.

Kostelec – výrazný orientační bod s původně románským kostelem Narození Panny Marie z 1. pol. 13. století. Zachovala se románská hranolová věž a východní apsida, zbytek kostela je gotický.

[Zdroj: http://www.borotin.cz]

Nadějkov

Pohled na Nadějkov

První zmínka o obci se objevuje v 1. pol. 14. stol. Roku 1848 byla císařem Ferdinandem V. povýšena na městys a bylo jí povoleno pořádat týdenní trh na dobytek a čtyři výroční trhy. V Nadějkově se nachází barokní zámek s velkým parkem. Zámek byl v 18. stol. přestavěn z původní renesanční tvrze. O tomto zámku vypráví i Alois Jirásek v románu F. L. Věk. Kostel Nejsvětější Trojice je z roku 1670 a uvnitř se nachází pískovcový náhrobek polního zbrojmistra Marie Terezie z roku 1780. Na místním hřbitově je pochován Prokop Chocholoušek (1819 – 1864), novinář a autor historických románů. Pamětní síň věnovanou tomuto spisovateli si můžete prohlédnout v budově fary na náměstí v Nadějkově. V roce 2001 byla otevřena naučná stezka „Nadějkovsko“, která nám připomíná osobitý ráz krajiny a dokumentuje historii obce a okolí.

[Zdroj: http://www.nadejkov.cz]

Sedlec-Prčice

Pohled na Sedlec-Prčice

Město Sedlec-Prčice se nachází 70 km jižně od Prahy, na hranici středních a jižních Čech, v půvabné kotlině, která se od konce 19. století nazývá Český Merán. Přirovnání ke známému italskému Meránu se jí dostalo zřejmě podle stejně příznivých klimatických podmínek a stejně úchvatného pohledu na kotlinu z okolních hřebenů Čertovy hrbatiny. Na správním území města Sedlec-Prčice žije necelých tři tisíce obyvatel a při jeho rozloze 64 km2 je hustota osídlení poměrně nízká. Zajímavostí je, že správní území města je složeno z 36 základních sídelních jednotek a tím se řadí na první místo v České republice. Obě městečka Sedlec a Prčice, založená v době románské, se do roku 1957 vyvíjela jako dvě samostatné obce. Prčice je kolébkou slavného českého šlechtického rodu Vítkovců. Páni z Rožmberka, z Hradce, z Landštejna a z Ústí uznávali jako svého prapředka Vítka z Prčice (1169-94), jehož erb - pětilistá růže, je vůbec prvním známým českým šlechtickým rodovým erbem.

Nejvýznamnějšími architektonickými památkami v městečku a jeho okolí jsou především církevní stavby – např. kostel sv. Vavřince v Prčici, kostel sv. Jeronýma v Sedlci, kaple Bolestné Panny Marie v Jetřichovicích a mnoho staveb menších – kapličky a boží muka. Pozoruhodné stavby jsou rovněž na bývalých šlechtických sídlech – zámeckých areálech v Jetřichovicích, Přestavlkách (Nové Mitrovice), Prčici, Bolechovicích, na vladyckých tvrzích ve Vrchoticích a Uhřicích. Historická část území města Sedlec-Prčice byla v roce 1992 vyhlášena městskou památkovou zónou.

Území Českého Meránu je ideálním terénem pro pěší i cyklistickou turistiku, rybaření, lovecký sport, v zimním období jsou zde dobré podmínky pro sjezdové lyžování i běh na lyžích. Celonárodní proslulost získalo městečko díky oblíbenému turistickému pochodu Praha – Prčice, který se zde od roku 1966 pravidelně uskutečňuje každou třetí sobotu v květnu.

Bolechovice – tato osada se připomíná již roku 1381, kdy tu stávala tvrz. Kolem roku 1775 byl na místě tvrze postaven zámek, který je dnes v soukromém majetku. V zámeckém parku se nachází barokní kaple.

Jetřichovice – první zmínka je o rytíři Václavu z Jetřichovic v roce 1394. Za Viléma Mitrovského z Nemyšle (1657-82) se Jetřichovice staly sídlem hejtmana Vltavského kraje a tehdy byla původní gotická tvrz přestavěna na barokní zámek. Od Lobkoviců pak koupil Jetřichovice v roce 1829 pražský advokát a hudební skladatel Jan Nepomuk Kaňka (1772–1865), který dal v letech 1857-59 zámek rozšířit a přestavět v novogotickém slohu. Jan N. Kaňka byl právním zástupcem hudebního skladatele Beethovena. Nedaleko zámku se nachází novorománská kaple Panny Marie Sedmibolestné postavená podle projektu prof. Niklase v letech 1857-59.

Vrchotice – renesanční čtyřhranná tvrz s třípatrovou baštou s cimbuřím z 1. pol. 16. stol.

Ježovka – mariánská poutní kaple z roku 1673, zděný pilíř s výklenkem a s lidovou sochou Madony.

Zvěřinec (zřícenina hradu na území obce Jesenice) – najdete zde zbytky převážně dřevěného hradu ze 13. stol., již od 15. stol. zpustlého. Je zde umístěna pamětní deska K. H. Máchy, který sem chodíval v letech 1820 – 1829 z nedalekých Měšetic.

[Zdroj: http://www.sedlec-prcice.cz]

Střezimíř

Pohled na Střezimíř

Osada Střezimíř se připomíná v polovině 14. stol. Bývalá tvrz byla v 18. stol. přestavěna na jednoduchý patrový zámeček s rokokovou fasádou, vížkou s cibulí a štítem. Na zámečku pobýval Jan Jeník z Bratřic – vlastenec a „poslední táborita“ zvaný „bílý oficír“. Gotický kostel sv. Havla s dochovaným triumfálním obloukem je z roku 1380. Ve Střezimíři se narodil Václav Novotný (1828 – 1895), hudební pedagog a spisovatel, autor písně „Krásný vzhled je na ten Boží svět“. Železniční stanice leží v nadm. výšce 588 m a je nejvyšším bodem na trati Praha – České Budějovice.

[Zdroj: http://www.strezimir.cz/]

Tábor

Pohled na Tábor

Žižkovo náměstí - V panoramatu města vyniká již z dálky viditelný gotický děkanský chrám, který je situovaný v nejvyšším bodě návrší (na severní straně náměstí), a honosná pozdně gotická budova radnice, v jejíchž prostorách je umístěna expozice Husitského muzea a vstup do táborského podzemí. Žižkovo náměstí obklopují architektonicky cenné měšťanské domy - Škochův dům, dům čp. 12, 13, 16, 17, 18, 19, Lichvicovský dům a Ctiborův dům. Uprostřed náměstí se vyjímá renesanční kašna a pomník Jana Žižky z Trocnova.

Husitské muzeum - Expozice Husitského muzea, nazvaná Husité, je umístěna v působivých prostorách pozdně gotické budovy táborské radnice. Výstavní sály seznamují návštěvníky s kořeny husitství, osobností reformátora katolické církve Mistra Jana Husa, vznikem Tábora, neporaženým husitským vojevůdcem Janem Žižkou z Trocnova a také válečnými zbraněmi a dobovými dokumenty.

Táborské středověké podzemí - Komplex podzemních prostor a chodeb představuje zvlášť vyhledávanou táborskou raritu. Dnes hojně navštěvovaná památka vznikala od 15. století hloubením sklepů, nazývaných „lochy“, pod jednotlivými domy v historické části Tábora na Starém městě.

Bechyňská brána a věž Kotnov - Dominantu nejstarší dochované architektonické památky v Táboře představuje z daleka viditelná věž Kotnov, nazývaná podle bájného zakladatele hradu. O původu a stáří hradu se vědci dodnes přou.

Děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor - Název hlavního táborského kostela odkazuje na biblickou symboliku, tolik důležitou pro zakladatele města. Na vrchu Tábor nedaleko Genezaretského jezera v Palestině byla podle evangelia před zraky jeho učedníků proměněna Ježíšova podoba na znamení, že je Synem božím.

Poutní kostel Klokoty - Při pohledu z Kotnova na severozápad se před námi otevře malebná scenérie řeky Lužnice, jejíž proud se hlubokým zalesněným kaňonem ubírá směrem k Bechyni. Na vršku nad zákrutem řeky se skví impozantní stavba poutního chrámu v Klokotech.

Městské hradby - Opevnění města budované od založení husitské pevnosti a zdokonalované i dalšími generacemi se právem stalo chloubou Tábora. V době svého vzniku, tj. kolem poloviny 15. století, představovaly táborské hradby značně komplikovaný opevňovací systém, který ve střední a západní Evropě jen stěží nalézal konkurenci.

Divadlo Oskara Nedbala - Táborské divadlo dostalo jméno podle slavného rodáka Oskara Nedbala (1874-1930). Významný hudební skladatel, dirigent a virtuóz, člen slavného Českého kvarteta vystudoval v Táboře gymnázium a rád na město svých dětských a studentských let vzpomínal.

Vodárenská věž - Renesanční vodárenská věž, zdobená obloučkovými štíty, je stavbou technického charakteru. Její vznik předurčila stavba vodní nádrže Jordán, zásobárny pitné vody pro město. Dnes se v několika patrech Vodárenské věže nachází galerie.

[Zdroj: http://www.tabor.cz]

Bechyně

Kostel v Bechyni

Jihočeské město Bechyně leží v malebné lesnaté krajině na soutoku řeky Lužnice a říčky Smutné, cca 20 km od Tábora. Bechyně byla založena Janem Lucemburským kolem roku 1323, nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové, na které upomínají náhrobní kameny v klášterním kostele. Nyní má asi 6 000 obyvatel a je proslulá zejména lázeňstvím a výrobou keramiky.

Zámek Bechyně - Z původního hradu 13. století, který stál v jižní části skalnatého ostrohu, se nezachovaly téměř žádné stavební pozůstatky. Z interiérových prostor se po mohutné přestavbě na konci 15. a počátku 16. století zachovaly pouze některé přízemní místnosti. V západním křídle je to např. pozdně gotická síň, sklenutá síťovou klenbou s terakotovými žebry, v jejichž průsečících jsou štítky se šternberskými hvězdami (dat. do let 1470-1480). V roce 1586 koupil Petr Vok v předhradí pro své potřeby od původních majitelů tzv. Hozlaurovský dům postaven kolem poloviny 16. století). Dodnes není zcela jednoznačně vyřešena otázka polohy a podoby církevních staveb, nacházejících se u zámku (kostel sv. Jiří, bratrský kostel).

Bechyňská „duha“ - Bechyně dosáhla na počátku našeho století železničního spojení s Táborem, ale dráha končila na levém břehu Lužnice. Okresní správní komise v Bechyni uvažovala již od r. 1922 o způsobu řešení nového mostu a došla k přesvědčení postavit nový most ve výši obou rovin mezi železničním nádražím a městem, v nejužším místě údolí Lužnice. Na stavbě bylo zaměstnáno na 400 osob, z toho 14 montérů a strojníků, 17 kovářů a zámečníků, 56 tesařů a kolářů, 30 betonářů a zedníků, zbytek tvořili ostatní dělníci různých oborů. Ke stavbě bylo zapotřebí 2.200 m3 dřeva pro skruže a bednění, 2.500 tun cementu a 500 tun železa. Pro beton byl použit písek z Lužnice a štěrk z nedalekého kamenolomu Čermák. V průběhu celé stavby nepřišel nikdo o život a nedošlo ani k žádnému většímu úrazu.

Kostel sv. Matěje - Je dominantou západní strany náměstí. Původní stavba, jejíž vznik byl kladen do konce 13. a začátku 14. století, změnila po několika přestavbách zcela svoji podobu, takže v současné době prezentuje nejvíce slohových prvků z období baroka.

Kostel sv. Michala - Kostel před severní městskou hradební zdí nechal postavit v letech 1667-1670 Jan Norbert ze Šternberka. Přestože se nedochovalo jméno stavitele, je pravděpodobné, že jím byl Antonio de Alfieri, který v té době působil v nedalekém Táboře a v Týně nad Vltavou.

[Zdroj: http://www.mestobechyne.cz]

Milevsko

Klášter - U starší osady s tribunovým kostelem sv. Jiljí založil v roce 1187 významný velmož Jiří nejstarší jihočeský klášter; kanonii premonstrátů. Prvním opatem byl Gerlachus (Jarloch), autor známé kroniky, která je důležitým pramenem pro české dějiny konce 12. století.

Bývalá radnice č. p. 1 - Jednopatrová budova o 11 okenních osách s nástavbou ve hřebeni střechy, která je kryta bání s lucernou zakončenou šindelem krytou cibulí. V přízemí prostory klenuté valeně bez žeber. V interiéru nástavby nad střechou je dřevěná pavlač. Stavba pochází ze 17 století (východní strana náměstí).

[Zdroj: http://www.milevsko-mesto.cz]

Stádlec

Stádlecký zámek

Zámek - Po druhé světové válce sloužil zámek jako zemědělské učiliště a časem se stal vyhlášeným odborným zahradnickým učilištěm, během této doby byly k zámeckému komplexu přistavěny skleníky a internáty. Součástí areálu je rozsáhlá stromovka se vzácnými dřevinami. V devadesátých letech byl zámek vrácen soukromému majiteli.

Řetězový most - Poslední empírový most tohoto druhu v Evropě. Původně byl most postaven přes Vltavu v Podolsku na silnici z Tábora do Písku v letech 1847 - 1848 českobudějovickým stavitelem Josefem Lannou. Na počátku šedesátých let byl most památkově rozebrán a přenesen k obci Stádlec k znovuvybudování na silnici přes řeku Lužnici, kde byl 25. května 1975 slavnostně otevřen. Rozměry mostu: celková délka (od kotevních bloků) 157 metrů, šířka mostovky 6 metrů, výška pylonů nad vozovkou 10,5 metrů, nosnost 2 tuny.

[Zdroj: http://www.stadlec.info]

Hrady a zámky

Hrad Orlík

Hrad Orlík byl založen ve 2. polovině 13.století. Karel IV. jej daroval roku 1356 kancléři Českého království Jetřichovi.

Již kolem roku 1300 byl Orlík poprvé přestavován a přibližně v roce 1340 rozšiřován. Podoba a rozsah Orlíka před první přestavbou není známa. Po úpravě měl hrad obdelníkový půdorys, hlavní budova byla jednopatrová, spjatá s obranou zdí s válcovou věží na protilehlé straně.

[Zdroj: http://www.orliknadvltavou.cz]

Hrad Zvíkov

Hrad Zvíkov

Hrad Zvíkov byl založen na sklonku vlády krále Přemysla Otakara I. (+ 1230). První zmínka o hradu je z r. 1234. V úzké šíji na jižní straně byl ve skále vylámán příkop, za ním vybudována hranolová (Hlízová) věž přístupná ve výši prvního patra z ochozu na hradbách. Obytné křídlo stálo po levé straně. Mezi prvními správci hradu (purkrabími) se jmenují Konrád (r. 1238) a Vlček (před r. 1243), po nich následoval do r. 1259 dlouholetý purkrabí Hrz (Hirzo).

[Zdroj: http://www.zvikovskepodhradi.cz]


Zámek Konopiště

Zámek Konopiště

Zámek Konopiště patří k nejnavštěvovanějším zámkům v České republice.

Byl založen jako středověká pevnost Tobiášem z Benešova. V jeho více jak 700 leté historii se v držení vystřídalo mnoho významných šlechtických rodů - Šternberkové, Hodějovští, Vrtbové, Lobkovicové. Současnou podobu dostal zámek na přelomu 19. a 20. století, kdy zámek vlastnil František Ferdinand d´Este, následník rakouského trůnu.

Nachází se ve vzdálenosti pouhých 43 km od penzionu.

[Zdroj: http://www.zamek-konopiste.cz]

Zříceniny

Borotín – zřícenina gotického hradu

Východně od obce Borotín leží na ostrožně nad rybníkem zříceniny gotického hradu, jedna z mnoha zastávek Karla Hynka Máchy a kulisy natáčení pohádky "Honza málem králem" z roku 1976.

[Zdroj: http://www.borotin.cz]

Tábor – zřícenina Kozí hrádek

Kozí Hrádek je zřícenina gotického hradu, nacházející se na levém břehu Kozského potoka, 5,5 km jihovýchodně od Tábora a 2,5 km východně od Sezimova Ústí. Pro svou spojitost se životem církevního reformátora Jana Husa byl Kozí Hrádek dne 30. března 1962 prohlášen za národní kulturní památku. Od roku 1991 je zřícenina v majetku města Sezimovo Ústí.

[Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kozí_Hrádek]

Sportovní vyžití

Lyžování - Monínec

Čtyřsedačková lanová dráha POMA s délkou 1200 m a přepravní kapacitou 2400 osob/hod. obsluhuje 1200 m dlouhou červenou sjezdovku, která je v celé délce zasněžována technickým sněhem a osvětlena pro večerní lyžování. V horní části sjezdovky zvyšuje komfort lyžování dvoumístný vlek Doppelmayr s kapacitou 1200 osob/hod. Sjezdové tratě jsou pravidelně upravovány novou rolbou.

V okolí Monínce jsou krásné běžkařské terény v mírně zvlněné krajině Jistebnické vrchoviny pod vystupujícími hřebeny Čertovy hrbatiny s upravenými a značenými trasami (nadmořská výška 600-700m, délka tratí 86km - viz mapa běžeckých tratí ). Krajina je trefně nazývána Česká Sibiř nebo Malá Šumava.

Na náhorní rovině nad sjezdovkou ve výšce 700 m.n.m. mezi Javorovou skálou, Ounuzem a Chocholíkem je běžkařský areál s dlouho přetrvávající vrstvou sněhu na velkém a malém okruhu.

[Zdroj: http://www.moninec.cz]

Lyžování - Hůrka

Přímo nad penzionem se nachází lyžařský vlek Hůrka. Délka vleku je 220 metrů v nadmořské výšce 640.m.n.m.

Běžkařské trasy - Na území mikroregionu Společenství obcí Čertovo břemeno (rozhraní jižních a středních Čech) je vyznačený systém lyžařských tras pro běh na lyžích. V rámci systému existují značené a pravidelně udržované lyžařské trasy v délce pětašedesát kilometrů.

Cyklistika

Cyklisté vítáni

Cyklisté vítáni je celonárodní certifikační systém, který z pohledu cyklistů prověřuje nabídku a vybavenost stravovacích a ubytovacích služeb, kempů a turistických cílů. Turistická zařízení, která projdou certifikací, jsou označena zelenobílou známkou s usmívajícím se kolem. Certifikace obsahuje standardy srovnatelné se systémy jiných evropských zemí (např. např. Bett & Bike v Německu nebo RADfreundliche Betriebe v Rakousku). Každé zařízení, které chce získat značku Cyklisté vítáni, musí splňovat určité podmínky.

Rybaření

V nedaleko vzdálené Jistebnici je možnost rybaření na rybníku, který spadá pod jihočeský územní rybářský svaz. Okolím protéká rybářsky vyhlášená řeka Lužnice a také Orlická přehrada, která nabízí rybářský ráj.

Vodní turistika

Půjčovna lodí - možnost sjezdu řeky Lužnice z Tábora do Bechyně.

Koupání

Ve venkovním táborském areálu se nachází 25 m plavecký bazén, dětské brouzdaliště, tobogán, rekreační bazén s mnoha vodními atrakcemi. Ve vnitřních prostorách je k dispozici bazén 25 m, dětský bazén, parní komory a individuální relaxační centrum. V okolí se nachází také mnoho rybníků a zejména údolní nádrž Jordán v Táboře.

Houbaření

Místní fauna

Cunkov

Farma se nachází v krásném prostředí Čertovy hrbatiny mezi obcemi Sedlec-Prčice a Jistebnicí. V nabídce jsou vyjížďky do okolí, výuka na jízdárně, vodění dětí, vyjížďky v létě kočárem a v zimě na saních atd. Majitelům koní je nabízena možnost ustájení a výcviku vlastních koní (nejen huculských).

Hůrka

Chovatel koní se nachází přímo v obci, s nímž lze domluvit projížďky v sedle okolní krajinou.

Vestec

Ve Vestci je zvířecí farma, kde lze vidět jeleny.

Ceník ubytování

za DVOULUŽKOVÝ pokoj:
1 noc 900,- Kč
2 až 5 nocí 800,- Kč/noc
6 a více nocí 700,- Kč/noc
přistýlka 300,- Kč/noc
* Smluvní ceny

Podmínky rezervace

Aktuality a novinky

Spuštěny nové stránky

Vytvořili jsme nové stránky s příjemným, moderním vzhledem a hlavně se spoustou užitečných informací o penzionu a okolí.